UNDP subvencionira zamjenu peći i kotlova na ugalj u Kantonu Sarajevo

Autor: UNDP

U skladu sa potpisanim sporazumom UNDP BiH objavio je javni poziv za subvencioniranje zamjene peći i kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, te Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo). U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51 posto u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru ovog pilot projekta.

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom. Takođe, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Postojeće peći ili kotlovi kod korisnika subvencije biti će preuzeti od strane firme izvođača radova. Korisnik nema pravo na naknadu za preuzeti kotao ili peć.

Iznos subvencije za zamjenu peći/kotlova na čvrsta goriva je u iznosu od 5.000 i 7.000 KM, kompletan javni poziv možete pogledati na linku.

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se iznosom do 70 posto od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 5.000,00 KM po korisniku, a prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati će se iznosom do 40 posto od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 7.000,00 KM po korisniku, prenosi Klix.

You may also like...

bs_BA