Tagged: #worldozoneday

16.09. – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ozonski omotač je sloj stratosfere na visini između 15 i 35 km koji ima relativno visoku koncentraciju ozona (O3). Godine 1994. proglašen je 16.septembar kao Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Bosna i Hercegovina je članica ovih međunarodnih okolinskih sporazuma.

bs_BA