Tagged: #visithercegovina

Moše Danon ili kako je Stolac postao grad od značaja za Jevreje

Lik i djelo Moše Danona oživjet će Moše Rafael Atijas, poznat kao Zeki-efendi, u djelu “Sarajevska megila”, napisano na ladino jeziku, a koje je preveo Isak Samokovlija i tako nam učinio dostupnim ovo veliko i vrijedno saznanje. Tradiciju hodočašćenja groba Moše Danona oživio je Zeki-efendi, a prekinut će je, nažalost, Drugi svjetski rat. No, nakon sto je kompleks obnovljen, tradicija se malim koracima vraća ponovo u život. Tako grob Moše Danona postaje jedino jevrejsko svetiliste na tlu Evrope, drugo po važnosti u svijetu nakon Zida plača.

Radimlja

Stolac – riznica viševjekovlja, muzej pod otvorenim nebom, raskršće civilizacija i još više od toga

U godini u kojoj je turizam doživio istinsku kataklizmu, put nas je odveo u Stolac, da nas potaknu slova Gorčina, manifestacije koja je okupljala sav pjesnički mozak bivše Jugoslavije i da u Vidovom polju prekinemo san kamenim spavačima – stećcima. Prvi osjećaj je da se Stolac dugo spremao izaći na turističku scenu. Osjeti se to i vidi po svakom kamenu koji je marljivo slagan godinama unazad, ali i u želji koja gori kao hercegovačko sunce tih mladih ljudi okupljenih oko projekta StolacX, o kojima ćemo svakako još pisati, da Stolac pozicioniraju na turističku mapu i da mu vrate život kakav je nekada bio. Pa krenimo redom, geografski.

bs_BA