Tagged: Upoznajmo Bosnu i Hercegovinu

„Upoznajmo Bosnu i Hercegovinu“ – prvi vodič za djecu o Bosni i Hercegovini

Knjiga se sastoji iz dva dijela – prvi dio su napisali sami autori i odnosi se na opće karakteristike naše zemlje, dok drugi dio čine dječiji literarni i likovni radovi iz gradova diljem Bosne i Hercegovine, na temu „Moje mjesto je najljepše, a evo i zašto!“. Svoje radove djeca su poslala u okviru nagradne igre, koju su pripremili članovi Udruženja Mali ambasadori za vrijeme kolektivne izolacije.

bs_BA