Tagged: #rainforest

14. 09. – Međunarodni dan prašuma

Danas se obilježava Međunarodni dan prašuma. Kroz ove redove želimo predstaviti važnost prašuma na svijetu, a posebno tropskih prašuma koje su sigurno najpoznatije. Također treba znati i da je do sada u Bosni i Hercegovini registrovano jedanaest prašuma i prašumskih rezervata.

bs_BA