Tagged: #geo387

Spomenik prirode „Skakavac“

Prostor spomenika prirode “Skakavac“ nalazi se 12 km sjeveroistočno od grada Sarajeva. Ukupna površina zaštićenog područja iznosi 1.430,70 ha (oko 1,14%). Proglašen je spomenikom prirode tokom 2002. godine, na osnovu evaluacije prirodnih vrijednosti u skladu sa kategorizacijom IUCN-a te spada u III kategoriju. Sa planinom Ozren čini jedinstveni geomorfološki kompleks sa vrlo izraženom horizontalnom i vertikalnom raščlanjenošću reljefa.

13.10. – Međunarodni dan smanjenja prirodnih katastrofa

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen je očuvanju okoliša i sprečavanju rizika od prirodnih katastrofa. Inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja ovaj dan vidi kao način promovisanja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor.

16.09. – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ozonski omotač je sloj stratosfere na visini između 15 i 35 km koji ima relativno visoku koncentraciju ozona (O3). Godine 1994. proglašen je 16.septembar kao Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Bosna i Hercegovina je članica ovih međunarodnih okolinskih sporazuma.

14. 09. – Međunarodni dan prašuma

Danas se obilježava Međunarodni dan prašuma. Kroz ove redove želimo predstaviti važnost prašuma na svijetu, a posebno tropskih prašuma koje su sigurno najpoznatije. Također treba znati i da je do sada u Bosni i Hercegovini registrovano jedanaest prašuma i prašumskih rezervata.

Radimlja

Stolac – riznica viševjekovlja, muzej pod otvorenim nebom, raskršće civilizacija i još više od toga

U godini u kojoj je turizam doživio istinsku kataklizmu, put nas je odveo u Stolac, da nas potaknu slova Gorčina, manifestacije koja je okupljala sav pjesnički mozak bivše Jugoslavije i da u Vidovom polju prekinemo san kamenim spavačima – stećcima. Prvi osjećaj je da se Stolac dugo spremao izaći na turističku scenu. Osjeti se to i vidi po svakom kamenu koji je marljivo slagan godinama unazad, ali i u želji koja gori kao hercegovačko sunce tih mladih ljudi okupljenih oko projekta StolacX, o kojima ćemo svakako još pisati, da Stolac pozicioniraju na turističku mapu i da mu vrate život kakav je nekada bio. Pa krenimo redom, geografski.

bs_BA