Spomenik prirode „Skakavac“

Autor: Adi Operta

Prostor spomenika prirode “Skakavac“ nalazi se 12 km sjeveroistočno od grada Sarajeva. Ukupna površina zaštićenog područja iznosi 1.430,70 ha (oko 1,14%). Proglašen je spomenikom prirode tokom 2002. godine, na osnovu evaluacije prirodnih vrijednosti u skladu sa kategorizacijom IUCN-a te spada u III kategoriju. Sa planinom Ozren čini jedinstveni geomorfološki kompleks sa vrlo izraženom horizontalnom i vertikalnom raščlanjenošću reljefa.

Zaštićeno područje čine tri zone: I (nukleus) – 460,8 ha, II (puferska) – 616,9 ha i III (prelazna) zona – 353 ha. Na jugozapadnom dijelu planine Ozren, na 1532 metra nadmorske visine. nalazi se sâm vodopad Skakavac, jedan od najljepših prirodnih fenomena u okolini Sarajeva, ujedno nukleus zaštićenog područja i njegov centralni (hidrografski) pejzažni element.

Izvire u podnožju vrha Bukovika, odakle se vrlo strmim koritom spušta do blage zaravni gdje mu se tok prilično umiruje. Nakon nekoliko stotina metara, niz okomiti stjenoviti odsjek, vodena masa se u dužini od 98 metara, stropošta u grotlo na dnu odsjeka. Treba istaknuti da se vodopad Skakavac ubraja u pet najviših vodopada na Balkanu.

Ovaj vodopad je pod zaštitom države od 1954. godine. Koliko je važan ne samo s gledišta turističke ponude grada Sarajeva i njegove okolice govori činjenica da je cjelokupni prostor oko vodopada bogat raznovrsnom florom. Biljni svijet ovog prostora je organiziran u oko 200 ekoloških sistema nivoa asocijacija, 63 nivoa vegetacijske sveze i podsveze, 35 vegetacijskih redova i 21 sistem nivoa vegetacijske klase. U vegetacijsko-ekološkom pogledu, ovo područje pripada oblasti sa najvišim stepenom vegetacijske i ekološke raznolikosti. U sistemu flore i vegetacije ovog prostora konstatirano je preko 1500 vrsta vaskularnih biljaka. Biljnogeografskom analizom utvrđen je velik stepen vrsta endemičnog karaktera – dinarskog, balkanskog i jugoistočno-evropskog rasprostranjenja. Na stijenama oko vodopada razvija se vegetacija koja obiluje endemičnim i reliktnim vrstama. Faunistički elementi slični su kao i u drugim zaštićenim područjima na prostoru Kantona Sarajevo: ptice, vodozemci, gmizavci, insekti, leptiri, ribe i sisavci, a njihove vrijednosti su vrlo visoke.

Glede na izuzetno izražen stepen heterogenosti prirodnih faktora (poput reljefa, vrste tla, geološke podloge, hidrografije terena i dr), stvoren je uvjet za razvoj tako raznovrsnog živog svijeta i životnih zajednica, tj. biološke raznolikosti. Sav prostor je obrastao smrčevo-jelovom i bukovo-jelovom šumom.

Orografski je prostor vodopada Skakavac izuzetno raznolik, jer ga čine brojni vrhovi, kanjoni, klisure, a ravnih terena skoro i da nema. Od vrhova je najveći Bukovik (1532 m), potom Crepoljsko brdo (1525 m) i Kozjača (1500 m). Prostor je bogat prirodnim geomorfološkim fenomenima, a to su stijene, pećine, kanjoni i druge krške konfiguracije. Od kanjona i klisura možemo spomenuti klisure Babinog potoka i Peračkog potoka, dok se od stijena i pećina po svojoj očuvanosti i vrijednostima izdvajaju Skakavac, ušće potoka Skakavac, Crvene stijene, Kečine stijene, Kozjača i druge manje.

Klima koja dominira prostorom vodopada Skakavac je umjereno-kontinentalna sa snažnim uticajem planinske klime.

Prostor Skakavca obiluje hidrografskim oblicima poput izvora i potoka. Najznačajniji izvor je Bukovik i vrela ispod Bukovika te mnogi drugi, a od potoka se izdvaja Perački potok, koji je najveći i ujedno hidrografski kostur cjelokupnog područja. Svakako, najveću prirodnu vrijednost ovoga područja ima vodopad Skakavac koji je sačinjen iz više manjih potoka i koji se potom spuštaju niz strmu liticu.

S obzirom na gore pomenute karakteristike i visoke vrijednosti flore i faune, sav prostor je ocijenjen kao kompleksan ekosistem i kao takav predstavlja nukleus zaštićenog područja Spomenika prirode Skakavac. Što se tiče kvalitete i čistoće vode, istraživanja su pokazala da je područje vodopada Skakavac i okolnog područja zadovoljavajuće. Nažalost, kako je vodopad Skakavac posljednjih godina postao jedno od omiljenih mjesta Sarajlija za odmor, rekreaciju i duševni oporavak, primijetna su određena zagađenja.

Budući da je prostor oko vodopada relativno slabije naseljen, postoje dobri uvjeti za razvoj turizma, tačnije ekoturizma i ruralnog turizma naročito. Kako se vodopad nalazi na prostoru Općine Centar, prepoznata je vrijednost ovog spomenika prirode i danas se sve više radi na njegovom uređenju i pretvaranju u istinsku turističku atrakciju. Do samoga vodopada može se doći isključivo pješke, dok se uopće do ovoga područja može doći automobilom, lokalnim prevozom ili biciklom. Ipak, za sve ljubitelje šetnje i za one s dobrom kondicijom, vjerujemo da će više uživati u šetnji stazama kroz šumu, a moguće je zaustaviti se na više mjesta gdje se nalaze vidikovci odakle je moguće osmotriti vodopad.

Osim pomenutih fenomena, u ovom području se nalaze i nekropola bosanskih stećaka, zatim izletišta Čavljak i Barice, izvor Nahorevskog potoka i još mnogo toga. Doći do vodopada Skakavac je izazov ne samo za Sarajlije nego i sve veći broj stranih gostiju koji dolaze u našu zemlju. Također, jedno je od fotografisanijih mjesta u bližoj okolici Sarajeva, a svi posjetioci su u vječitoj dilemi kada je vodopad ljepši; da li u proljeće i ljeto kada se sva priroda budi i odiše zelenilom ili zimi kada se vodopad pretvara u staklenu zavjesu i sve izgleda poput malog ledenog carstva.

 

You may also like...

bs_BA