Rijeka Buna i borba za (ne)zaštićeno područje Bunskih kanala

Autor: Adi Operta

Najatraktivniji dio rijeke Neretve nalazi se južnije od Mostara – mjesto ušća rijeke Bune u Neretvu koje predstavlja Bunski kanal, ili u sušnijem periodu godine kada se stvori više rukavaca – Bunske kanale. Svako doba godine će nam donijeti drugačiji prizor u ovisnosti od količine vode u tom trenutku. Najljepši je ipak ljeti kada se kanali u dužinu od 850 m ulivaju u Neretvu, čija je širina na tom mjestu od 3 do 5 metara. Ilirska imena za ove rijeke su bila Bona (Buna) i Narona (Neretva), koje su proticale kroz zemlju ilirskog plemena Daorsa

Buna teče preko sedrenih kanala koji nastaju oko hladnih izvora izlučivanjem kalcijevog karbonata (CaCO3) iz vodene otopine. To se događa na mjestima gdje se nalaze prepreke u vidu vodenog bilja ili zbog smanjenja nagiba. Nakon Bunskih kanala, Neretva se smiruje, a tok se širi, što je tipično za ravničarske rijeke.

U proteklih nekoliko godina trajala je intenzivna pravna borba za očuvanje Bunskih kanala od potencijalne gradnje dvije mini hidroelektrane, zbog, kako su to investitori naveli, “stvaranja obnovljivih izvora energije”, ingnorišući pri tome sav negativni učinak koji nastane gradnjom ovakvih postrojenja u prirodnoj sredini. Zahvaljujući ekološkoj udruzi “Majski cvijet” (Ephemere Danica), koja je dostavila svu potrebnu dokumentaciju i peticiju sa preko 5.000 potpisa, Kantonalni sud u Sarajevu je ukinuo okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Borba za očuvanje Bunskih kanala neće prestati dok se ne donese odluka o potpunoj zabrani izgradnje mini hidrocentrala na rijeci Buni i Neretvi. Bunski kanali trebaju biti zaštićeno područje, kao što su nekada i bili.

Bunski kanali se nalaze uz magistralni put M-17 i još uvijek nisu adekvatno valorizovani niti zaštićeni, dok su za vrijeme bivše SFR Jugoslavije Bunski kanali bili zaštićeni, kao što smo to i naveli. Po mišljenjima mnogih koji se bave avanturističkim i ekstremnim sportovima, Bunski kanali predstavljaju lokalitet sa ogromnim potencijalom za razvoj avanturističkih sportova i održavanje internacionalnih takmičenja.

Bunski kanali; Foto: Dženeta Šakić
Bunski kanali; Foto: Dženeta Šakić
Bunski kanali; Foto: Dženeta Šakić
Bunski kanali; Foto: Dženeta Šakić

You may also like...

bs_BA