Politika privatnosti

 

Politika privatnosti

 

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije na internet stranici www.geohub.ba. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Opštih uslova korištenja stranice www.geohub.ba

Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi ličnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@geohub.ba

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije korisnika odnosno prijavom na internet stranici www.geohub.ba korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom ličnih podataka kako ih ovaj dokument utvrđuje.

U koju svrhu GEOhub.ba prikuplja i obrađuje lične podatke?  

GEOhub.ba prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika u svrhu izrade personaliziranog sadržaja. Korisnici registracijom stiču pravo na korištenje određenih sadržaja na portalu kao što je forum.

GEOhub.ba prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika i u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je korisnik prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupak, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Korisnik unosom svojih ličnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uslova korištenja i ove Politike privatnosti i sklapa ugovorni odnos za korištenje sadržaja na internet stranici www.geohub.ba.

Koju vrstu ličnih podataka GEOhub.ba sakuplja i obrađuje?

Prilikom registracije na internet stranici www.geohub.ba, od budućeg korisnika ćemo zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su:

  • e-mail adresa
  • korisničko ime
  • lozinka.

Prilikom prijave na newsletter putem web stranice korisnik daje sljedeće lične podatke:

  • E-mail adresu

Korisnik potvrđuje da se slaže da obradom ličnih podataka klikom na dugme za prijavu.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu www.geohub.ba, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Korisnici u sklopu svojih korisničkih profila mogu upisati i druge podatke u cilju personalizacije svojih korisničkih profila kao što su država, grad, fakultet koji studiraju, interesovanja i slično. Ovi podaci nisu obavezni.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Preporučujemo da brinete o svojoj ulaznoj lozinci za korisnički račun internet stranice www.geohub.ba. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo da lozinku mijenjate periodično sa ciljem zaštite vašeg korisničkog računa.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

GEOhub.ba u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. GEOhub.ba se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene GEOhub.ba te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. GEOhub.ba može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene GEOhub.ba, ili podatke unesene u postupku registracije. GEOhub.ba obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. GEOhub.ba se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, GEOhub.ba može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. GEOhub.ba nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Period u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

GEOhub.ba pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika na internet stranici www.geohub.ba dok se ostvaruje svrha obrade, a to je period do trenutka do kada je aktivna registracija korisničkog profila.

Pristup i ispravak ličnih podataka  

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim ličnih podacima po registraciji na stranici, te pristupom na „profil“ gdje korisnik može revidirati svoje lične podatke koje je podijelio na stranici www.geohub.ba.

Brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)  

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu info@geohub.ba i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Zahtjev mora biti upućen sa e-mail adrese na koju je registrovan korisnički račun u cilju sprečavanja zloupotrebe od strane trećih lica.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na e-mail adresu info@geohub.ba.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti GEOhub.ba može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na internet stranici www.geohub.ba. GEOhub.ba preporučuje korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti.

Izmjena Politike privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internet stranici www.geohub.ba.

Nastavak upotrebe internet stranice www.geohub.ba od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvata izmijenjenu Politiku privatnosti.

Zadnja izmjena:  21.06.2020.

 

bs_BA