Novo izdanje naučnoga časopisa „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“

Izašlo je novo, 13. po redu izdanje časopisa “Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“. Radi se o naučnom časopisu u izdavaštvu Udruženja geografa Bosne i Hercegovine – GEOuBIH. Ovaj naučni časopis izlazi dva puta godišnje i to svakoga jula i decembra. „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“ objavljuje naučne radove prema kategorijama iz geografskih oblasti, predmeta i predmetnih disciplina. Poseban naglasak se daje geografskim radovima koji objektom proučavanja obuhvataju prostor Bosne i Hercegovine. U nastavku vam donosimo 13. izdanje „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“ na bosanskom i na engleskom jeziku

You may also like...

bs_BA