Livanjski divlji konji – foto safari koji će tek da zaživi

Livanjski divlji konji, Foto: Eldin Imamović - Ceycky

Autor: Adi Operta

Fotografije: Eldin Imamović – Ceycky

U jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sjeveroistočno od grada Livna, nalazi se planina Cincar. U njenom okruženju se prostire nekoliko kraških polja kao što su Glamočko, Duvanjsko i Livanjsko polje. U ovom predjelu Bosne i Hercegovine obitavaju livanjski divlji konji. Oni nisu izvorni divlji konji, već potomci domaćih konja koji su nekada služili u svrhu poljoprivrede, a nakon što ih je zamijenila mehanizacija prije nekih pedesetak godina, ostali su živjeti u divljini, jer su ih iz poštovanja prema njima vlasnici pustili da žive na prostranim kraškim poljima. Continental adventure procjenjuje da se u okolini Livna kreće njih oko 600.

Od 2013. godine livanjski divlji konji su zaštićeni zakonom. Ranije su bili prepušteni sami sebi, ali već jedan duži period o njima brinu planinarsko društvo Borova glava i Općina Livno. Livno je jedino mjesto na svijetu uz Island i Mongoliju gdje se može vidjeti ovoliki broj divljih konja na jednom mjestu. Livanjski divlji konji su postali prava turistička atrakcija naše zemlje. Ako moramo usko specificirati mjesto njihovog boravka to je onda planina Krug. Smatramo da će foto safari ustvari tek da zaživi, a da su pionirski koraci već iza nas, čime su udareni važni temelji za razvoj turističke privrede u Livnu, ali i generalno u tom kraju.

Livanjski divlji konji, Foto: Eldin Imamović – Ceycky
Livanjski divlji konji, Foto: Eldin Imamović – Ceycky

You may also like...

bs_BA