Desalinizacija morske vode u svijetu

Broj svjetskog stanovništva je u konstantnom porastu posebno nakon II svjetskog rata što je uvjetovalo i povećanje osnovnih ljudskih potreba za vodom, kao i potreba korištenja vode za različite privredne djelatnosti na čelu sa industrijom i turizmom.

Uzimajući u obzir ograničene količine pitke vode na Zemlji posebno u aridnijim područima, najadekvatniji način za obezbjeđivanje potrebnih količina vode jeste proces desalinizacije. Tehnološkim postupkom se uklanjanjaju soli, bakterije i minerali iz morske vode kako bi se dobila pitka ili tehnološka voda.

Primitivne oblike desalinizacije koristili su još u davnoj prošlosti Grci i Rimljani, ali je prvo funkcionalno postrojenje izgrađeno za vrijeme II svjetskog rata. Prvo postrojenje za komercijalnu upotrebu građeno je tokom 1950-tih u Sjedinjenim Američkim Državama, a u rad zvanično pušteno 1961. godine.

Danas uz pomoć kvalitetne i vrlo učinkovite tehnologije za obradu, iz morske vode se sa sigurnošću od 99% mogu ukloniti soli i kontaminati, te se ta voda kasnije može dodatno dezinfikovati i obogatiti potrebnim mineralima. Desalinizacijom se određeni sastojci TDS-a (ukupno otopljene čvrste tvari) smanjuju i svode u granice određene za kvalitetu pitke ili tehnološke vode kako bi ona bila pogodna za korištenje u različite svrhe.

Princip rada postrojenja za desalinizaciju
Izvor: https://www.pool-cover.co.za/2017/09/07/desalination-plants-planned-cape-town/

Na osnovu istraživanja i rezultata objavljenih od strane Međunarodne asocijacije za desalinizaciju (IDA) sredinom 2015. godine u svijetu je bilo izgrađeno preko 18.000 postrojenja u 150 zemalja, čije je usluge koristilo više od 300 miliona ljudi.

Najveći proizvođači desalinizirane vode u svijetu su Saudijska Arabija, Sjedinjene Američke Države, te Ujedinjeni Arapski Emirati. Značajnu ulogu u proizvodnji ovakve vrste vode imaju i Izrael, Kuvajt, Katar, Oman, Australija, Kina, Japan, Libija, Alžir, Španija i Italija.

Najznačajnija regija sa aspekta proizvodnje i potrošnje desalinizirane vode jeste prostor toplog i sušnog Bliskog Istoka. Zbog ograničenih količina padavina države na ovim prostorima oskudijevaju dovoljnim količinama vode, te shodno tome ulažu enormne količne novca u istraživanja i proizvodnju postrojenja za desalinizaciju vode. Preko 45% raspoloživih postrojenja za desalinizaciju se nalaze u ovoj regiji i Sjevernoj Americi.

Trend u posljednjim godinama posebno u regiji Bliskog istoka jeste izgradnja postrojenja za desalinizaciju uz korištenje obnovljivih izvora energije – solarne energije.

Najveće postrojenje na svijetu za desalinizaciju vode “Jebel Ali Desalination Plant”– UAE
Izvor: https://www.pinterest.com/pin/527413806351019115/?lp=true

Kada je riječ o proizvodnji ovakve vrste vode na prostorima u neposrednoj blizini Bosne i Hercegovine, najveća je primjena na teritoriji Republike Hrvatske. Desaliniziranu vodu uglavnom koriste primorski hotelski kompleksi kao što je Punta Skala u Petrečanima.

Također pored velikih fabrika, u posljednjem periodu sve više su prisutna i brojna “pokretnja” postrojenja koja se koriste u domaćinstvima, vojnim objektima, brodovima i podmornicama.

Utjecaj na okoliš
Zavisno od kvalitete izgrađenih postrojenja, održavanja kao i ostalih pratećih faktora, proces desalinizacije može biti ekološki prihvatljiv u potpunosti ili imati negativan utjecaj na okolinu. U slučaju neadekvatnog upravljanja postrojenjima dolazi do kontaminacije i uništavanja morskog priobalja. Lužine koji ispuštaju postrojenja za desalinizaciju imaju visoku koncetraciju soli, hlora, sredstavlja za čišćenje i drugih štetnih sastojaka za morski svijet. Utjecaj ovih postrojenja na život u moru nije zanemarljiv, naručito u zatvorenim morima gdje je miješanje vode usporeno.

Prednosti procesa desalinizacije
• Instalacija uređaja u obliku modula što utječe na snižavanje cijene konstrukcije
• Područja koja su na neki način “odsječena” od velikih pogona i izvora pitke vode (npr. otoci) ovim procesom mogu osigurati velike količine pitke vode
• Energetska nezavisnost (nezavisnost o drugim načinima opskrbe kao što je gradski vodovod)
• Dostupnost resursa (morske površine su dominantne na planeti Zemlji)
• Dugoročna isplativost i sigurnost

Nedostaci procesa desalinizacije
• Veći postotak saliniteta vode uzrokuje veće potrebe za energijom – cijena proizvodnje raste
• Skupa infrastruktura – iako se u konačnici isplati, troškovi početnog kapitala i održavanja postrojenja su enormno skupi (cijena najvećih postrojenja iznosi u stotinama miliona, ili čak milijardama američkih dolara)
• Veliki utrošak energije – za pokretanje pogona potrebna je velika količina električne energije

S obzirom na nastavak trenda povećanja svjetske populacije i ograničene količine slatke vode, za očekivati je da će u budućnosti desalinizacija imati sve veći značaj širom svijeta.

You may also like...

bs_BA