Category: Okoliš

Spomenik prirode „Skakavac“

Prostor spomenika prirode “Skakavac“ nalazi se 12 km sjeveroistočno od grada Sarajeva. Ukupna površina zaštićenog područja iznosi 1.430,70 ha (oko 1,14%). Proglašen je spomenikom prirode tokom 2002. godine, na osnovu evaluacije prirodnih vrijednosti u skladu sa kategorizacijom IUCN-a te spada u III kategoriju. Sa planinom Ozren čini jedinstveni geomorfološki kompleks sa vrlo izraženom horizontalnom i vertikalnom raščlanjenošću reljefa.

Desalinizacija morske vode u svijetu

Uzimajući u obzir ograničene količine pitke vode na Zemlji posebno u aridnijim područima, najadekvatniji način za obezbjeđivanje potrebnih količina vode jeste proces desalinizacije. Tehnološkim postupkom se uklanjanjaju soli, bakterije i minerali iz morske vode kako bi se dobila pitka ili tehnološka voda.

bs_BA