Category: U epicentru

Blagaj – utočište za duhovno okrepljenje

Rijeka Buna je poznata kao jedinstven primjer podzemne kraške vode u Evropi. Prema načinu isticanja vode se svrstava u voklijski tip vrela. Ova vrela se najčešće nalaze po dnu krških odsjeka u kojima se odvijala karstifikacija podzemnih kanala od površine prema unutrašnjosti.

Gastro turizam i prvi svjetski atlas hrane

Današnji datum (16. oktobar) se obilježava kao Svjetski dan hrane. Generalna skupština Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu – FAO (eng. Food and Agriculture Organization of the United Nations), usvojila je 1979. godine obilježavanje ovog dana zbog činjenice da je hrana preduslov ljudskog opstanka i osnovna ljudska potreba.

bs_BA