22. april – Dan planete Zemlje

Autor: Haris Hadžibaščaušević

Čovjek je od svoga postanka izuzetno vezan za Zemlju. Sav razvoj čovjeka i ljudi uopće je vezan za planetu, tačnije za sva njena prirodna bogatstva koja su nam na raspolaganju svakodnevno, a koja su, nažalost, u modernije vrijeme sve više izložena uništenju i zagađenju.

Na današnji dan obilježavamo tačno 51 godinu od obilježavanja prvoga Dana planete Zemlje. Naime, do obilježavanja prvoga Dana planete Zemlje došlo je nakon strahovitog izlijevanja nafte 1969. godine u Santa Barbari u Kaliforniji, događaja koji je nanio materijalnu štetu ogromnih razmjera, a što će potom inspirisati senatora Gaylorda Nelsona da pokrene inicijativu o pitanju i problemu zaštite okoliša. Kao prvi korak, senator organizuje radionice i seminare na temu edukacije o okolišu, što će kao rezultat dati proglašenje Dana planete Zemlje, a prvi Dan planete je obilježila organizacija Earth Day Network 1970. godine u SAD-u.

Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine, Generalna skupština Ujedi­njenih naroda je 22. april proglasila “Međunarodnim danom majke Zemlje”. Vremenom se u obilježavanje ovoga dana uključio veliki broj zemalja pa se tako sada obilježava u više od 150 zemalja, s jasnim ciljem da postanemo svjesni vlastite odgovornosti prema planeti.

I doista, kako vrijeme prolazi, sve je jači glas aktivista, vladinih i nevladinih organizacija te drugih udruženja koji neumorno rade na promociji ekologije i dostignuća unutar ekologije u zaštiti okoliša te približavanju ekologije kao znanosti svima koji se na ovaj ili onaj način žele uključiti u pronalasku rješenja za probleme zagađenja zraka, vode i tla.

Obično se Dan planete u školama obilježavao na način da se organizuju aktivnosti na otvorenom, koje uključuju edukativne radionice, sakupljanje smeća i čišćenje zemljišta u parkovima i izletištima, sadnju cvijeća i drugih biljaka i sl. Godine 2016. je započela sadnja preko 7 milijardi drveća koja se planira dovršiti do obilježavanja 50. godišnjice Dana planete Zemlje.

Na internetu se mogu pronaći brojne platforme i stranice koje nude mogućnost doniranja novca za sadnju drveća širom planete, a sve to možemo pratiti preko aplikacija na svom telefonu. Takva je npr. aplikacija Plant-for-the-Planet, pomoću koje za svega tri eura možemo posaditi drvo u Brazilu ili drugoj državi, a za veću donaciju možemo obnoviti ili posaditi vlastitu šumu.

Svako od nas može doprinijeti na svoj način pozitivnim promjenama, tako što ćemo za početak propisno odlagati otpad, postupati s otpadom po principu “smanji, ponovo koristi i recikliraj”, čime se itekako može smanjiti količina otpada. Zatim, smanjiti potrošnju energije u domaćinstvu i ono najvažnije – educirati se o problemima okoliša i njegovoj zaštiti, jer smo svi odgovorni za njega i jer nam svima podjednako pripada.

You may also like...

bs_BA