16.09. – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Autor: Ana Gebert

Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ozonski omotač je sloj stratosfere na visini između 15 i 35 km koji ima relativno visoku koncentraciju ozona (O3). Ozon se stvara kada sunčane ultraljubičaste (UV) zrake udare u molekularni kisik (O2) i razdvoje ga u dva atoma kisika (O) koji kasnije reagiraju sa nerazdvojenim kisikom (O2) da bi stvorili ozon (O3). Ozonski omotač se ponaša kao filter za UV zrake, koje su vrlo štetne u visokim koncentracijama, i zbog toga je ključan za opstanak života na Zemlji. Da ga nema, došlo bi do oštećenja genetskog materijala i fotosinteza u biljkama bi bila nemoguća.

U kasnim 1970-im godinama, naučnici su primijetili rupu u ozonskom omotaču iznad antarktika koja se brzo širila. Uzrokovana je ljudskim djelovanjem usljed emisije supstanci koje oštećuju ozonski omotač; prvenstveno klorofluorougljika (CFC ilifreoni) i halona, koji se najčešće upotrebljavaju u sprejevima/aerosolima i u rashladnim sredstvima.

Ubrzo su međunarodne zajednice poduzele akciju da se riješi ova prijetnja, što je kulminiralo 1985. kada je u Beču 28 zemalja potpisalo Konvenciju o zaštiti ozonskog omotača. Za dvije godine u Montrealu je potpisan protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Godine 1994. proglašen je 16.septembar kao Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Bosna i Hercegovina je članica ovih međunarodnih okolinskih sporazuma.

U proljeće ove godine je zabilježena najveća rupa u ozonskom omotaču iznad arktika od 2011.godine. Iako je već zacijelila, ovaj podatak ukazuje na važnost nastavljanja borbe za očuvanje ozonskog omotača. Najnoviji međunarodni sporazum, Kigali amandman (2016), je donio nove zabrane na 18 supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Pretpostavlja se da će se ozonski omotač znatno oporaviti do sredine ovog vijeka ako se ispoštuju svi sporazumi. Također, kao dodatna pogodnost zahvaljujući reduciranju emisije štetnih supstanci, klimatske promjene su usporene u razdoblju od 1990.-2010. Za ekvivalentnu količinu od 135 milijardi tona CO2 koji bi inače bili emitirani!

 

You may also like...

bs_BA